Udlejning af beboerhus

UDLEJNING


Der er mulighed for at leje beboerhuset til familiefester m.v.


Udlejning foregår kun til medlemmer af Boldesager Beboerforening, som har betalt for et fuldt års medlemskab. 


Kontakt angående udlejning: Poul Erik Sørensen på mail: lundealle@hotmail.com

Du kan forvente svar inden for 2 dage. Skulle du mod forventning ikke få svar tilbage, så er det muligt at ringe på 40777422 - dog først efter to dage. 

REGLER FOR UDLEJNING


 • Beboerhuset udlejes ikke til ungdomsfester 


 • Huset er indrettet til max. 60 personer, som der er service til 


 • Beboerhuset og dets inventar skal afleveres i samme stand som modtaget 


 • Opvaskemaskine tømmes, brugt service afleveres opvasket og sat på rette plads 


 • Borde og stole efterlades efter plan ophængt i beboerhuset (se også plan til venstre) 


 • Gulve i både store sal og lille sal samt køkken og toiletter fejes 


 • Komfur og ovn rengøres 


 • Alle borde aftørres 


 • Affaldsspande tømmes 


 • Pap må ikke komme i affaldscontaineren udenfor (skal tages med hjem) 


 • Metaldåser må ikke komme i glascontaineren udenfor (skal tages med hjem) 


 • Der skal udvises behørigt hensyn og respekt til naboer og omkringboende 


 • Der må ikke spilles musik for åbne vinduer og døre 


 • Højrøstet adfærd og anden støj udenfor beboerhuset er forbudt, herunder affyring af fyrværkeri 


 • Der må ikke ryges i beboerhusets lokaler - der henvises til gårdarealet foran huset 

PRISER


Depositum: 600 kr. skal indbetales 8 dage efter lejeaftalen er aftalt.


Leje 1000 kr. og obligatorisk rengøring 600 kr. indbetales senest 8 dage inden lejedato.


Opsiges lejeaftalen og kan Beboerhuset ikke genudlejes, mister man sit depositum. 


Yderlige oplysninger omkring betaling, aftales med lejer pr. mail.