Udlejning af beboerhus

UDLEJNING


Der er mulighed for at leje beboerhuset til familiefester m.v.


Udlejning foregår kun til medlemmer af Boldesager Beboerforening. 


Kontakt angående udlejning: Poul Erik Sørensen på mail: lundealle@hotmail.com

Du kan forvente svar inden for 2 dage. Skulle du mod forventning ikke få svar tilbage, så er det muligt at ringe på 40777422 - dog først efter to dage. 

REGLER FOR UDLEJNING


 • Beboerhuset udlejes ikke til ungdomsfester 


 • Huset er indrettet til max. 60 personer, som der er service til 


 • Beboerhuset og dets inventar skal afleveres i samme stand som modtaget 


 • Opvaskemaskine tømmes, brugt service afleveres opvasket og sat på rette plads 


 • Borde og stole efterlades efter plan ophængt i beboerhuset (se også plan til venstre) 


 • Gulve i både store sal og lille sal samt køkken og toiletter fejes 


 • Komfur og ovn rengøres 


 • Alle borde aftørres 


 • Affaldsspande tømmes 


 • Pap må ikke komme i affaldscontaineren udenfor (skal tages med hjem) 


 • Metaldåser må ikke komme i glascontaineren udenfor (skal tages med hjem) 


 • Der skal udvises behørigt hensyn og respekt til naboer og omkringboende 


 • Der må ikke spilles musik for åbne vinduer og døre 


 • Højrøstet adfærd og anden støj udenfor beboerhuset er forbudt, herunder affyring af fyrværkeri 


 • Der må ikke ryges i beboerhusets lokaler - der henvises til gårdarealet foran huset 

PRISER


Depositum: 600 kr. skal indbetales 8 dage efter lejeaftalen er aftalt.


Leje 1000 kr. og obligatorisk rengøring 600 kr. indbetales senest 8 dage inden lejedato.


Opsiges lejeaftalen og kan Beboerhuset ikke genudlejes, mister man sit depositum. 


Yderlige oplysninger omkring betaling, aftales med lejer pr. mail.