Klubberne

Klubberne

Arrangementklubben

 

Arrangementklubben er en af de vigtigste klubber.

 

Den sørger for at afholde et passende antal arrangementer jævnt fordelt over året.

 

Det kan være alt fra:

 

  • Loppemarked
  • Banko
  • Ålegilde
  • Karnevalsfest

 

Foruden det sociale element må vi ikke glemme, at den yder et væsentlig økonomisk bidrag til foreningen.

 

 

Caféklubben

 

Cafeklubben er medlemsmæssig den største klub.

En gang om måneden mødes op til 65 personer til fællesspisning i beboerhuset.

Madlavningen går på skift mellem hold af 2-3 familier pr. gang.

 

 

Syklubben

 

Syklubben mødes én gang pr. uge i vinterhalvåret.

Kaffen og snakken hen over sybordet er blandt de vigtigste ingredienser.


Syklubben mødes pt. hver onsdag fra kl 10.30 til 13.

 

 

 

 

Aktivitetsklubben

 

Aktivitetsklubben laver diverse arrangementer, hvor børnene og familien er i højsædet.


Eksempler på arrangementer:

 

  • Kanotur
  • Juleklip
  • Fastelavn
  • Sodevandsdiskotek

 

Desuden råder foreningen over 2 bordtennis borde.