Om

Styring af foreningen

 

Det er foreningens klare mål, at medlemmerne skal være med eller så tæt på beslutningerne som muligt. Dette princip gælder også aktiviteterne og det arbejde, der er forbundet hermed. For at tilgodese dette, ændrede foreningen i 1992 vedtægterne og oprettede både en bestyrelse og en klubstyrelse.

 

Bestyrelsen.

 

Dens opgaver er den overordnede styring af foreningen. Dvs. opkrævning af kontingenter, medlemspleje, medlemskartotek, regnskab, udgivelse af et beboerblad, afbetaling på huset og øvrige gældsforpligtigelser og kontakten til myndighederne. Bestyrelsen bliver valgt på generalforsamlingen.

 

Klubstyrelsen.

 

Det er klubstyrelsens opgave at varetage ledelsen, dagligdagen i foreningen. Dvs. at koordinere dagligdagen i beboerhuset, så alle kan være der, og sørge for, at økonomien på tværs af klubberne fungere, så forpligtigelserne over for bestyrelsen er overholdt. Klubstyrelsen er overfor bestyrelsen ansvarlige for husets inventar og husets vedligeholdelse. Klubstyrelsen består af en repræsentant fra hver aktivitet (klub), som aktiviteten selv udpeger.

Billeder af beboerhuset

OM BEBOERFORENINGEN