Forside

 

BOLDESAGER BEBOERFORENING

Caféindlæg til BoldesagerNyt

 

Nedenstående kontaktpersoner har ansvaret for at der kommer et indlæg til BoldesagerNyt fra caféaften.

 

Gruppe A: Annette Andersen

Gruppe B: Mickey Howlett

Gruppe C: Erling Jacobsen

Gruppe D: Gitte Kobæk

Gruppe E: Ruth Andersen

Gruppe F: Vakant

 

Indlægget sendes pr. e-mail og skal være redaktionen  i hænde senest den 20. i måneden for at komme med i førstkommende blad. Indlægget skal enten laves af kontaktpersonen selv eller af et medlem fra dennes madgruppe.

Der gives besked om hvornår den enkelte gruppe skal lave indlæg.

Kontakt

 

Nørrebrogade 78

6700 Esbjerg

 

Bestyrelse, redaktør mm