Forside

 

BOLDESAGER BEBOERFORENING

Caféindlæg til BoldesagerNyt

 

Nedenstående kontaktpersoner har ansvaret for at der kommer et indlæg til BoldesagerNyt fra caféaften.

 

Gruppe A: Annette Andersen

Gruppe B: Mickey Howlett

Gruppe C: Erling Jacobsen

Gruppe D: Gitte Kobæk

Gruppe E: Ruth Andersen

Gruppe F: Vakant

 

Indlægget sendes pr. e-mail og skal være redaktionen  i hænde senest den 20. i måneden for at komme med i førstkommende blad. Indlægget skal enten laves af kontaktpersonen selv eller af et medlem fra dennes madgruppe.

Der gives besked om hvornår den enkelte gruppe skal lave indlæg.