Historik

Den 4. november 1985 blev Boldesager Beboerforening stiftet. Forud for dette havde 9 familier gennem længere tid drøftet muligheden for at etablere en forening for beboerne i området. Dette blev pludselig muligt i 1985, da Eksprestrykkeriet ville sælge missionshuset, som det selv kort forinden havde købt af Indre Mission.

På den stiftende generalforsamling lykkedes det at tegne 225 medlemmer, hvilket var nok til at overtage bygningen. Siden foreningens start er der sket meget. Vi overtog en gammel, dårligt vedligeholdt bygning. Indtil videre er der blevet råd til at renovere taget, udskifte elradiatorer med fjernvarme, renovere gulv og loft, 2 nye toiletter, køkken samt almindeligt vedligehold. Der sker løbende forbedringer på huset, som danner ramme om størsteparten af vores aktiviteter.

 

Formål

Foreningens formål er stadig det samme som fra starten, selv om foreningen flere gange har ændret sig, senest med nye vedtægter.

Hovedformålet er at skabe kontakt beboerne imellem. Herigennem vil vi gerne medvirke til, at området bliver et levende område, hvor man føler et vist tilhørsforhold. Selv om man ikke kender alle, burde det være en selvfølge, at man kan hilse på hinanden. Hvis alle kender 10 – 20 familer ved navn, hvilken kontrast er det da ikke til mange nye storbykvarterer, hvor det ofte kun er naboen og genboen man har snakket med.

Kontakten til de overordnede myndigheder er et andet formål. Ved at have en forening som områdets talerør, kan vi lettere påvirke det samfund, vi er en del af.

Brug af vores hus er et delmål. Det, at vi selv ejer et hus i fællesskab gør, at vi gerne ser det brugt mest muligt. Alene det at have et ”forsamlingshus” i området er værdifuldt. Stedet er med til at give foreningen profil og er i høj grad medvirkende til, at hovedformålet kan opfyldes.