Arrangementklubben

 

Arrangementklubben er en af de vigtigste klubber.
Den sørger for at afholde et passende antal arrangementer jævnt fordelt over året.
Det kan være alt fra:

  • Loppemarked
  • Banko
  • Ålegilde
  • Karnevalsfest

Foruden det sociale element må vi ikke glemme, at den yder et væsentlig økonomisk bidrag til foreningen.